Gdje se nalazi broj okvira?

Broj okvira jedinstvena je oznaka okvira bicikla koja se može sastojati od brojki, slova ili njihove kombinacije. Obično je utisnut u sami okvir i nije ga moguće jednostavno obrisati. Pronaći ćete ga na jednom od označenih mjesta na biciklu.

  1. Donja strana okvira ispod pogonske osovine vrlo vjerojatno je mjesto na kojem ćete pronaći broj vašeg okvira. Većina današnjih bicikala imaju utisnut broj baš na ovom mjestu.
  2. Na cijevima koje spajaju mjesto pogonske osovine i mjesto prihvata kotača tzv. "chain stay".
  3. Mjesto prihvata zadnjeg kotača, tzv. "dropout".
  4. Na cijevi u koju ulazi cijev sjedala.
  5. Spoj gornje, donje i cijevi upravljača.